навчання

training, education, learning

Короткий українсько-англійський словник термінів із психології для студентів денної форми навчання напряму підготовки „Соціальна педагогіка”. – К.: НУБіПУ. . 2012.

Look at other dictionaries:

 • навчання — рідко науча/ння, я, с. Дія за знач. навчати, научати і навчатися, научатися. •• Ро/злади навча/ння мед. нездатність засвоювати, зберігати або узагальнювати нову інформацію внаслідок недостатності або дефектів уваги, пам яті, логіч …   Український тлумачний словник

 • навчання — [наўча/н :а] н :а …   Орфоепічний словник української мови

 • навчання — 1) (процес передавання й засвоєння знань, уміння, досвіду); освіта (піднесення рівня знань) 2) див. настанова 1) …   Словник синонімів української мови

 • навчання — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

 • дистанцíйне навчáння — навчання …   Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів

 • катехизація — Навчання основ християнської віри з метою підготовки оголошених до прийняття Таїнства Хрещення та охрещених осіб до прийняття інших таїнств …   Словник церковно-обрядової термінології

 • ванацеї — навчання, грамота …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

 • цвиченьє — навчання, наука, освіта; вправа …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

 • Стародуб, Татьяна Сергеевна — Стародуб Татьяна Сергеевна Стародуб Тетяна Сергіївна …   Википедия

 • навчальний — а, е. 1) Стос. до навчання, пов язаний з ним. || Який займається питаннями освіти, навчання. •• Навча/льний проце/с система організації навчально виховної діяльності, в основі якої – органічна єдність і взаємозв язок викладання і учіння.… …   Український тлумачний словник

 • Катехизм - катехизис - катехиза — Ужиток в українській мові терміна, похідного від грецького слова κατήχησις (і латинського catechismus) створює чимало проблем, які віддзеркалюють складний вплив на українську богословську мову грецьких і латинських церковних традицій і… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.